Par uzņēmumu

Palmse Metall OÜ ir ar igauņu kapitālu dibināts ražošanas uzņēmums un preču zīmes Palmse
Trailer īpašnieks. Palmse Metall OÜ piekabju ražošanu sāka 2005. gadā Lēne- Virumā (Lääne-Virumaa) apriņķī.
Palmse Metall OÜ ražotne atrodas Haljala pagasta Palmsē. Ražošanas kompleksa kopējā platība ir 7000 m2. Ražošanas tehnoloģijas modernizācija tika sākta 2007. gadā, tās gaitā renovēja ražošanas ēku un uzbūvēja biroju ar sadzīves Tālr.pām. Rūpnīcas Tālr.pas ir sadalītas atbilstoši darbībai un ievērojot darbu izpildes loģisko secību. 2008. gada beigās bija gatavas skrošstrūklas apstrādes un krāsošanas Tālr.pa, tādēļ mēs spējam piedāvāt ievērojami labāku produkta kvalitāti nekā sākuma gados. Uzņēmums ražo un tirgo speciālās  lauksaimniecības mašīnas, ko labi pazīst un augstu vērtē Skandināvijā un Eiropā. Palmse Metall produkciju raksturo kvalitāte, izturīgums, vienkāršība un funkcionalitāte.