Maskinsläp

En nyhet i Palmse Trailers modellurval är traktorsläp för transport av tung utrustning. För närvarande finns 2 släpmodeller tillgängliga – med 16t lastkapacitet och 2 axlar samt med 23t lastkapacitet och 3 axlar. Båda utmärker sig med omfattande standardutrustning – bakramperna är hydrauliska och samtliga axlar har ”snabba” däck och nav som möjliggör upp till 60 km/h körhastighet. På båda släpen är plattformhöjden under 1 meter över markytan och eftersom de flesta skogsmaskiner och grävmaskiner inte är högre än 3 meter kan släpen trafikeras på allmänna vägar utan ytterligare begränsningar.